Program För Tillväxt

En ny omgång av Program För Tillväxt startar hösten 2021

För att söka gäller att du ska uppfylla följande:
Du ska ha drivit företag i mer än 2 år och vara registrerad för f-skatt.
Du ska se positivt på framtiden och förändring.
Du ska vara redo att lägga tid på programmet. Totalt ca 120 timmar under projektperioden.
Du ska ha ordnad ekonomi, inga skatteskulder eller skulder hos kronofogden.
Du ska ha ambitionen att anställa.
Du ska ha en affärsidé som tar hänsyn till miljömässiga, ekonomiska och sociala hållbarhetsperspektiv.

Till ansökningsformulär för nästa omgång som startar hösten 2021

Ansök senast 31/8 2021

Första omgången av programmet har 25 deltagande företag och startade i december 2020. Programmet pågår under ca 12 månader.

De 25 företagen är:

Vindeln:
Din Glasman AB
Stockhus i Vindeln AB
Villapool i Norr AB
Tegsnäshus AB
Friluftsbutiken Kaffe Skog och Rök AB

Robertsfors:
Malin i Ratan AB
JSG Produkter AB
Gumboda Stålteknik AB
Racoon Miljöfilter AB
Norrlands Fruktvin AB

Bjurholm:
EU Kämpeback/ Grönåkers farm
Frekab AB
AB Automattolerans
Orientfalafel i Bjurholm AB
Lergrova

Nordmaling:
Mapec AB
Nyåkers Lack AB
Maskin & Industriteknik i Nordmaling AB
Strömdahla
Orthopedium Foot & Body AB

Vännäs:
Brandts Blommor och Begravningsbyrå
Johansson Maskin
Café Ljuslyktan
Hotell Vännäs AB
Vännfors Bygg

Lyssna på några av deltagarna:

Om Program För Tillväxt

Programmet utförs av Robertsfors, Nordmalings, Vännäs, Bjurholms och Vindelns kommuner genom samarbetsprojektet Näringsliv i samverkan 6.0. Programmet är utvecklat i samarbete med och genomförs tillsammans ALMI företagspartner Nord AB. Finansieras med hjälp av Tillväxtverket och Region Västerbotten

Program för tillväxt

Program för tillväxt är ett program för företag som vill växa. Innehållet anpassas till dina behov och förutsättningar. Under 12 månader får du tillgång till en individuell affärscoach, experter och beprövade metoder för att stärka ditt företag inom dina utvecklingsområden.

Under programperioden får du:

• En grundlig analys för att identifiera företagets nuläge och omvärld. Genom beprövade modeller blir företagets utvecklingsbehov och möjligheter tydliga.

• Delta i workshoppar med inspirerande föreläsare samtidigt som du utvidgar ditt nätverk genom att lära känna andra entreprenörer på en utvecklingsresa.

• En personlig coach som följer dig genom hela processen och hjälper dig fokusera på det just ditt företag behöver.

• Under processen kommer du att få ta del av individuellt utvald konsultinsats för just ditt specifika tillväxtområde.

Programinnehåll för det nu pågående programmet, Omgång två kommer att ha ett liknande upplägg men annan tidsplan.

December Workshop 1, Digital kick off
Uppstartsträff med inspirationsföreläsning, erfarenhetsutbyte och nätverkande

December – februari
Utvecklingsdialog. Möten med din coach och eget individuellt arbete med fokus på ditt företags nuläge, målbild och utmaningar.

Januari 2021 Workshop 2, uppföljning
99 tillväxtregler för företag som vill växa. Uppföljningsträff med inspirationsföreläsning, introduktion av analysmodeller och diskussioner i grupp.

Januari – mars, Omvärldsanalys
Eget arbete, förstå och häng med i ditt företags omvärld. Handfasta analysmodeller som underlag som kan användas om igen. Här är det dags att sätta en eller flera målsättningar för att växa. Vilka ska vara ditt företags individuellt anpassade konsultinsatser?

Mars Workshop 3, Trendspaning
LTU Business. Lärdomar och metoder för att effektivt arbeta med omvärldsanalyser och trendspaningar i små och mellanstora företag.

April Workshop 4, Ledarskap
Värdegrund och ledarskap. Vilka värderingar präglar er företags/arbetsplatskultur? Och hur får ni dessa levande i vardagen? Är du en bra ledare? Vad baserar du det på?

April – september VD-grupper
Företagen delas in i grupper, sk. VD-grupper som handlar om erfarenhetsutbyte att lära av andra i samma situation. Att leda företag kan vara ensamt men oavsett bransch så är många frågor gemensamma för entreprenörer som leder företag. I grupp hjälps deltagarna åt att hitta lösningar på olika utmaningar och kan lära av varandra inför olika vägval. Att ta del av andras erfarenheter är både stimulerade och leder till utveckling. Totalt 5 träffar.

Maj Workshop 5, Digitalisering
Digital transformation. Inspirationsföreläsning av Umeåföretaget Thnx Innovation som är experter på digital transformation som hjälper företag att utveckla digitala tjänster och produkter.

Augusti – Individuella insatser
Tillsammans med utvald konsult jobbar du med att nå dina målsättningar inom dina tillväxtområden.

Oktober 2021 avslutning
Programavslutning. Vad har du lärt dig och vad kan vi lära av varandra? Hur fortsätter du din tillväxtresa och hur använder du de nya verktygen för framtida tillväxt. Du presenterar din förmodade ”Sweet spot”, kundbehov, konkurrenternas erbjudanden samt den egna organisationens förmågor.

Till ansökningsformulär för nästa omgång som startar hösten 2021

Ansök senast 31/8 2021