NIS 6.0 arrangerar näringslivsfrukostar för näringslivsintresserade i Bjurholm, Vindeln, Vännäs, Nordmaling och Robertsfors.

Nästa frukost: 7/5

Tema: Tillväxt. Deltar gör företagare som deltar i NIS 6.0 Program för tillväxt.

Äldre frukostar:

16/4 Tema Företagsstöd.

Charlotta Wikman, Region Västerbotten som besvarar bland annat nedanstående frågor;
Vilka aktuella och möjliga Företagsstöd finns att söka?
Vad kan man tänka på som företagare inför ansökan?
Hur ser processen ut?
Annika Rydman, vd för Granö Beckasin som tagit del av Region Västerbottens investeringsstöd och hennes bästa tips och råd för dig som är företagare och funderar på att söka företagsstöd.

19/3 Temat r ” Framgångsrikt företagande i kranskommunerna” och våra gäster är Donald Eriksson, Aurora Borealis Adventures från Ekorrsele samt Gunnar och Helena Resoluth från Mjölkautomatik i Norr AB, Flarken. Vi diskuterar tillväxtresa, drivkrafter, utmaningar som pandemin med flera. Vad innebär egentligen ett framgångsrikt företagande och vad krävs för att uppnå framgång.

 

19/2   ”Industrin som stark motor i regionen”
Frukosten inleds av Agneta Filén från Umeås näringslivskontor som ger oss perspektiv på Industrin som en stark och växande näring i regionen samt Industriråd och nätverk som stimulerar konkreta samarbeten och tillväxt. Deltar gör också Fredrik Strinnholm från näringslivskontoret och Patrik Nyström , Volvo

Samtalsledare Caroline Nyström NIS 6.0 Vindeln

Länk till de nätverk som Umeås näringslivskontor arbetar med:

https://www.umea.se/jobbochforetagande/startaochdrivaforetag/natverkochsamarbeten.4.250f9659174ae4b9794f8f.html

22/1

Maria Hedblom vd på Sparbanksstiftelsen Norrland samt landshövding Helene Hellmark Knutsson som kommer att berätta om den nya plattformen ”De 4K” som står för kompetens, kapital, kontakter och kunder. Nordmalings näringslivsavdelning berättar om hur kommunen för tredje året på kort tid placerar sig på första platsen i Synas undersökning ”Bästa Tillväxt” i Västerbottens län.

Samtalsledare Carolina Nyström NIS 6.0 Vindeln