NIS 6.0 arrangerar näringslivsfrukostar för näringslivsintresserade i Bjurholm, Vindeln, Vännäs, Nordmaling och Robertsfors.

Nästa Näringslivsfrukost 12/11 

Äldre frukostar:

15/10 Framtidsspaning
Vilken framtid står Norrland inför och specifikt städer kontra landsbygd? Hur påverkar historien vår framtid alternativt i vilken utsträckning kan nya målbilder påverka utvecklingen positivt? Lyssna till vår spännande spanartrio och deras tankar och syn på framtidens Norrland. Medverkar: Professor Lars Vestin Umeå Hybridentreprenören Malin Ackerman Lycksele Projektmotorerna Karin och Bert-Ola Bångman Kaxås

10/9 Ledare som visar vägen:

Hur bygger vi tillsammans hållbara samhällen där människor vill/kan leva, verka, bo samt företag utvecklas i våra kranskommuner? Vilka ingredienser är väsentliga? Samhällsbyggande, samhällsutveckling, företagande och kultur är något som näringslivsfrukostens spännande morgontalare, Jan Wejdmark och Sara Sandström Nilsson har gemensamt. Lyssna till deras visioner, erfarenheter och om vägen till målet.

3/6 Hemester

Temat idag är Hemester och vi kommer att få höra följande profiler inom besöksnäringen berätta om sina bästa tips; – Maine Lindholm, Getyoga/Häggströms Jordgubbar, Bjurholms kommun – Freddy Holmgren, Wild River, Vindelns kommun – Karin Öhman, Lokalt914, Nordmalings kommun.

7/5 Program för Tillväxt

En frukost om Program för Tillväxt.
En aktivitet inom NIS 6.0 Medverkar: Angelica Johansson, Näringsliv Vindelns kommun Torbjörn Edvall från Almi företagspartner Kristoffer Sydlén, Racoon Miljöfilter Åsa Broberg, Maskin & Industriteknik Rickard Ågren, Villapool Nord Samtalet leds av Caroline Nyström.

16/4 Tema Företagsstöd.

Charlotta Wikman, Region Västerbotten som besvarar bland annat nedanstående frågor;
Vilka aktuella och möjliga Företagsstöd finns att söka?
Vad kan man tänka på som företagare inför ansökan?
Hur ser processen ut?
Annika Rydman, vd för Granö Beckasin som tagit del av Region Västerbottens investeringsstöd och hennes bästa tips och råd för dig som är företagare och funderar på att söka företagsstöd.

19/3 Temat r ” Framgångsrikt företagande i kranskommunerna” och våra gäster är Donald Eriksson, Aurora Borealis Adventures från Ekorrsele samt Gunnar och Helena Resoluth från Mjölkautomatik i Norr AB, Flarken. Vi diskuterar tillväxtresa, drivkrafter, utmaningar som pandemin med flera. Vad innebär egentligen ett framgångsrikt företagande och vad krävs för att uppnå framgång.

19/2 ”Industrin som stark motor i regionen”
Frukosten inleds av Agneta Filén från Umeås näringslivskontor som ger oss perspektiv på Industrin som en stark och växande näring i regionen samt Industriråd och nätverk som stimulerar konkreta samarbeten och tillväxt. Deltar gör också Fredrik Strinnholm från näringslivskontoret och Patrik Nyström , Volvo

Samtalsledare Caroline Nyström NIS 6.0 Vindeln

Länk till de nätverk som Umeås näringslivskontor arbetar med:

https://www.umea.se/jobbochforetagande/startaochdrivaforetag/natverkochsamarbeten.4.250f9659174ae4b9794f8f.html

22/1

Maria Hedblom vd på Sparbanksstiftelsen Norrland samt landshövding Helene Hellmark Knutsson som kommer att berätta om den nya plattformen ”De 4K” som står för kompetens, kapital, kontakter och kunder. Nordmalings näringslivsavdelning berättar om hur kommunen för tredje året på kort tid placerar sig på första platsen i Synas undersökning ”Bästa Tillväxt” i Västerbottens län.

Samtalsledare Carolina Nyström NIS 6.0 Vindeln