Program för tillväxt – upplägg
OBS. Tidsplanen kan komma att ändras beroende på hur Coronapandemin utvecklas.

Kick off – Workshop

10 november  2020. Plats Umeå. En uppstartsträff med inspirationsföreläsning, du får träffa din coach och information om Program för tillväxt. Lärgrupperna startas för erfarenhetsutbyte och nätverkande mellan deltagande företag.

Utvecklingsdialog

Inspirerande möte med din coach med fokus på ditt företags nuläge. Ett möte där du och din coach diskuterar kring ditt företags nuläge, styrkor, svagheter, ambitioner och prioriteringar framåt. Du får en kort men kärnfull summering av nuläget samt prioritering av områden att arbeta vidare med.

Din affär

Din affär ger en ökad förståelse och överblick på ditt företags ekonomi. Upplägg som en coachande dialog och det är ditt företags ekonomi vi tittar på, utifrån olika infallsvinklar, nuläge eller framtid. Till vår hjälp använder vi oss av pedagogiskt visualiseringsverktyg som på ett tydligt och enkelt sätt visar på både områden som fungerar bra, men även de där det krävs en förbättring och justering. Oavsett intresse och kunskap inom företagsekonomi så kommer du ha en tydlig och klar bild över ditt företags ekonomi samt en handlingsplan på just dina fokusområden.

Eget arbete – omvärldsanalys

Förstå och häng med i företagets omvärld. Du och din coach väljer ut en eller flera passande analysmodeller som hjälper dig att förstå omvärlden för att kunna fatta väl underbyggda beslut om ditt företags framtida tillväxt.

Coachmöte – målsättningar och Sweet spot

Här är det dags att sätta en eller flera målsättningar för att växa, lönsamt, hållbart och konkurrenskraftigt. Tillsammans med din coach söker ni formulera företagets sk. Sweet spot.

Workshop – uppföljning

Februari 2021. En uppföljningsträff med inspirationsföreläsning, du får åter igen träffa din coach och de övriga deltagarna i programmet erfarenhetsutbyte mellan deltagande företag. Innehåll anpassas utifrån deltagarnas behov.

Coachmöte – definition

Vilka ska vara ditt företags individuellt anpassade konsultinsatser? Handlar det om ledarskapsutveckling, organisation, lönsamhet, innovation, produktutveckling, marknadsföring, hållbarhet eller vilken kunskap krävs för att ditt företag ska växa.

Draknäste

Företagaren presentera sin förmodade Sweet spot – kundernas behov, konkurrenters erbjudande, den egna organisationens förmågor samt hur ska de nå sin sweet spot?

Individuella insatser

Tillsammans med utvald konsult jobbar företagen med att nå sina målsättningar

Workshop – uppföljning

Hösten 2021 Programavslutning och deltagande företag berättar om sin resa. Vad har vi lärt oss och vad kan vi lära av varandra diskussioner i lärgrupperna. Utvärdering.


För att söka gäller att du ska uppfylla följande:
Du ska ha drivit företag i mer än 2 år och vara registrerad för f-skatt.
Du ska se positivt på framtiden och förändring.
Du ska vara redo att lägga tid på programmet. Totalt ca 120 timmar under projektperioden.
Du ska ha ordnad ekonomi, inga skatteskulder eller skulder hos kronofogden.
Du ska ha ambitionen att anställa.
Du ska ha en affärsidé som tar hänsyn till miljömässiga, ekonomiska och sociala hållbarhetsperspektiv.

Till ansökningsformulär

 • Kick off – Workshop  10/11
 • Uppstartsträff med inspirationsföreläsning, erfarenhetsutbyte och nätverkande.
 • Utvecklingsdialog
 • Inspirerande möte med din coach med fokus på ditt företags nuläge.
 • Din affär
 • Ger en ökad förståelse och överblick på ditt företags ekonomi.
 • Eget arbete – omvärldsanalys
 • Förstå och häng med i företagets omvärld.
 • Coachmöte – målsättningar och Sweet spot
 • Här är det dags att sätta en eller flera målsättningar för att växa, lönsamt, hållbart och konkurrenskraftigt.
 • Workshop – uppföljning
 • Uppföljningsträff med inspirationsföreläsning, erfarenhetsutbyte och nätverkande
 • Coachmöte – definition
 • Vilka ska vara ditt företags individuellt anpassade konsultinsatser?
 • Draknäste
 • Vecka 15, 2021. Företagaren presentera sin förmodade Sweet spot – kundernas behov, konkurreterns erbjudande, den egna organisationens förmågor.
 • Individuella insatser
 • Tillsammans med utvald konsult jobbar företagen med att nå sina målsättningar
 • Workshop – uppföljning
 • Programavslutning – Vad har vi lärt oss och vad kan vi lära av varandra? Utvärdering.